Wanneer men op zoek is naar een terrasheater komt vaak de vraag naar voren welk wattage geschikt is voor een bepaalde situatie. Hier kan echter niet direct antwoord op gegeven worden, omdat het afhankelijk is van een aantal factoren. Er zijn echter wel een aantal vuistregels te noemen waarmee er een indicatie gegeven kan worden van het benodigde wattage voor een terras. In deze blog leggen wij uit waarmee u rekening kunt houden. Let wel dat iedere situatie anders is en er op basis van deze vuistregels geen conclusies getrokken kunnen worden wat de optimale verwarming is voor uw terras.

Factoren

Allereerst de verschillende factoren waar rekening mee gehouden moet worden. Deze zijn van groot belang als u van plan bent om een elektrische heater op te hangen. Zoals gezegd is iedere situatie anders en kan dit voor ieder terras verschillen. Een goede voorbereiding is het halve werk luidt het bekende gezegde en zorgt ervoor dat uw terras optimaal verwarmd wordt.

Ophanghoogte

De eerste factor is de ophanghoogte van de heater. Ieder wattage heeft namelijk een maximale ophanghoogte. Tot deze hoogte zal de straling van de terrasverwarmer goed voelbaar zijn op het aangegeven oppervlakte. Wordt een heater hoger opgehangen, dan zal de voelbare warmt snel minder worden doordat er meer afstand overbrugd moet worden en de straling verdeeld wordt over een groter oppervlakte. Dit laatste resulteert in een lager wattage per vierkante meter, waardoor er nog wel wat warmte voelbaar zijn zal, maar niet altijd voldoende.

Vierkante meters

De volgende factor waar het wattage aan gekoppeld wordt is het aantal vierkante meters dat verwarmd dient te worden. Ook hier geldt dat ieder wattage een bepaald aantal vierkante meters kan verwarmen. Aangezien het met name om stralingswarmte gaat, zal de warmte binnen dit oppervlakte goed voelbaar zijn. Daar buiten zal er geen warmte voelbaar zijn, omdat er geen straling komt. Daarnaast is het belangrijk wat de lengte en breedte maat zijn van het terras. Om een voorbeeld te geven: een terras van twee bij vijf meter heeft een hoger wattage en andere positionering van de warmtebronnen nodig dan een terras van drie bij drie meter.

Open of gesloten ruimte

Ook belangrijk is of de situatie een open of een gesloten ruimte is. Dit valt niet alleen samen het wattage, maar zeker met het soort elektrische heater dat gebruikt wordt. Voor een gesloten ruimte hebt u bijvoorbeeld met een donkerstraler een hoger wattage nodig dan met een infrarood heater. Dit komt door de soort warmte dat gebruikt wordt door de verschillende terrasstralers. Een donkerstraler werkt met convectiewarmte (de ruimte vult zich met warme lucht), terwijl een infrarood heater met stralingswarmte (straling die op uw huid komt en direct voelbaar is) werkt.

Voor een open ruimte zijn infrarood heaters wel geschikt en zijn donkerstralers minder geschikt. Doordat de warme lucht van een donkerstraler niet "gevangen" blijft in de ruimte, treedt er verlies op. Dit moet gecompenseerd worden met een hoger wattage.

Vuistregels wattage

Infrarood

Voor de meeste infrarood toestellen gelden de volgende vuistregels (voor open en gesloten ruimtes):

1400/1500 Watt: 2,5 bij 2,5 meter met een maximale ophanghoogte van 2,10 meter.

2000 Watt: 3 bij 3 meter met een maximale ophanghoogte van 2,50 meter.

2500 Watt: 3,5 bij 3,5 meter met een maximale ophanghoogte van 2,80 meter.

Donkerstraler

Voor de meeste donkerstralers gelden de volgende vuistregels (voor gesloten ruimtes):

1500 Watt: 2,5 bij 2,5 meter met een maximale ophanghoogte van 2,70 meter.

2400 Watt: 3 bij 3 meter met een maximale ophanghoogte van 2,70 meter.

3200 Watt: 3,5 bij 3,5 meter met een maximale ophanghoogte van 2,70 meter.

Deze vuistregels kunt u gebruiken om de juiste terrasverwarmer te kiezen en tijdens de voorbereidingen het juiste aantal stroomgroepen te voorzien. Mocht u vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op, zodat wij u kunnen adviseren in de benodigde heaters en het wattage dat daarbij van belang is. U kunt dit via het advies op maat formulier doen, maar wij zijn ook telefonisch bereikbaar.