Er zijn verschillende soort gas zoals aardgas, propaan en butaan. Dit zijn in ieder geval de gassoorten die gebruikt worden voor terrasverwarming. Ieder gas heeft andere eigenschappen en vergt een andere installatie. Met name de druk is anders.

Terrasheaters op Aardgas

Aardgas is het gas dat men via het gasnet ontvangt. 98% van de huishoudens in Nederland is aangesloten op dit net. Aardgas wordt voornamelijk gebruikt voor verwarming van gebouwen, water en om op te koken. Doordat vrijwel ieder huis al een aansluiting hebben op het net, kan men zijn terrasverwarming hier gemakkelijk op aansluiten.

Het voordeel van terrasverwarming op aardgas is dat het goedkoper is dan propaangas en dat men niet meer hoeft te sjouwen met gasflessen en deze niet hoeft te vullen.
Men moet wel voorzien in een vaste gasleiding.

Terrasheaters op butaan / propaan

Butaan en propaan zijn beide een LPG. Het is dus een vloeibaar gas, gewonnen uit de raffinage van aardolie of uit aardgasvelden. Butaan- en propaangas wordt gebruikt in gasflessen. In Nederland wordt voornamelijk propaan gebruikt, omdat deze tot ongeveer -42°C bruikbaar is in tegenstelling tot butaan. Hierdoor kan propaangas buiten opgeslagen worden.

Bij gebruik van propaan of butaan is men niet gebonden aan een vaste positie van de terrasheater. Bijvoorbeeld een patioheater is overal inzetbaar, mede door het gebruik van gasflessen. Propaan- en butaangas is wel duurder dan aardgas.

Gasdruk

De verschillende gassoorten worden alle opgeslagen onder een andere druk. Het is belangrijk om de juiste druk te gebruiken op de terrasheater. Op het typeplaatje van de heater staat vermeldt op welk gas en welke druk het toestel werkt. Bij een te lage druk zal een gasheater niet of nauwelijks branden en daarmee te weinig verwarmen.

Het is mogelijk om een gasheater te dimmen met een reduceerventiel. Het enige wat dit ventiel doet, is het verlagen van de gasdruk op het toestel.

Een te hoge druk zorgt voor gevaarlijke situaties en kan verbranding buiten het toestel veroorzaken.

Terrasheaters op gas in België

De gasdruk op het Belgische gasnet is anders dan in Nederland. Deze is namelijk wat lager dan in Nederland. Dit komt doordat België hoog calorisch gas gebruikt en Nederland juist laag calorisch gas. Voor België wordt onze aardgasheaters voorzien van een inspuiting die geschikt is voor het Belgische gasnet. Alle aardgasheaters die wij naar België verzenden worden standaard voorzien van deze onderdelen.